top of page

SP nr 14 im. Bohaterów Warszawy
21-23.11.2022 

Czasy wojenne

  • Podczas okupacji w latach 1939-44 szkoła nie przerwała działalności. Hitlerowski okupant zezwolił na nauczanie wyłącznie przedmiotów zawodowych, dlatego przedmiotów ogólnokształcących uczono potajemnie. W dworku zorganizowano konferencje Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i powołano Powiatową Komisję Oświaty i Kultury.

  • Po wojnie władza ludowa nie była pozytywnie nastawiona do rolnictwa, co powodowało ciągłe zmiany w funkcjonowaniu szkoły: najpierw powołano Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego (1946r.), następnie Państwową Średnią Szkołę Rolniczą (1948r) i Państwową Szkołę Praktyczną Specjalistów Obrotu Ziemiopłodami (1950r.), by w 1952r. placówkę zlikwidować, a majątek przekazać warszawskim Zakładom Radiowym im. Kasprzaka.
    Po pięciu latach szkoła została reaktywowana: najpierw jako rolnicza,  później wodno-melioracyjna, a następnie drobiarska.

Poniżej mapa z zaznaczonym punktem numer 3. ​​

Zrzut ekranu 2022-11-17 o 19.11.11.png
bottom of page