top of page

Brawo udało się Wam odnaleźć prawidłowy QR kod

A teraz postarajcie się zastanowić jakie pojęcie opisuje tekst poniżej. Swoją odpowiedź wpiszcie na kartę odpowiedzi.

"....to plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń."

bottom of page