top of page

Brawo udało się Wam odnaleźć prawidłowy QR kod!

A teraz postarajcie się udzielić poprawnej odpowiedzi na zagadkę, która znajduje się poniżej:

Z burty statku zwisa drabinka sznurowa w ten sposób, że ledwie dosięga powierzchni wody. Szczeble drabinki rozmieszczone są w odległości 25 centymetrów.              


Pytanie: Ile szczebli znajdzie się pod wodą, gdy podczas przypływu morza woda podniesie się o 90 centymetrów?

Odpowiedź zapiszcie na karcie drużyny.

bottom of page