TROPY 2022

Pośród bagien historycznej Rusi Czerwonej, w dawnej ziemi chełmskiej, Jan Zamoyski wymarzył sobie miasto. Miasto idealne. Lokalizacja nie była przypadkowa, ponieważ leżało na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych: jeden biegł z Lublina do Lwowa, a drugi z Rusi, przez Sandomierz, do Krakowa. Według planów hetmana, Zamość miał być zarówno siedzibą rodu, jak i ośrodkiem kulturalnym. Prywatne miasto szlacheckie zostało założone w 1580 roku, na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, Jana Zamoyskiego.
 

 


ZADANIE:
Wykonajcie zdjęcie, na którym uwiecznieni będą wszyscy członkowie drużyny (dopuszczana nieobecność na zdjęciu fotografa)