top of page

SP nr 14 im. Bohaterów Warszawy
21-23.11.2022 

Powstanie szkoły w Miętne

  • Szkoła w Miętnem jest jedną z najstarszych szkół rolniczych w Polsce. Otwarcia Publicznej Szkoły Przysposobienia Rolniczego im. Stanisława Staszica 4 maja 1924r. dokonał Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski. Szkoła podlegała Sejmikowi Powiatowemu i przeznaczona była wyłącznie dla chłopców. Dla jej potrzeb przekazano dworek wraz z oficynamii budynkami gospodarczymi oraz 52 ha gruntów rolnych po rozparcelowanym majątku Miętne.


ZADANIE:
Wykonajcie zdjęcie, na którym uwiecznieni będą wszyscy członkowie drużyny (dopuszczana nieobecność na zdjęciu fotografa). Zdjęcie musi być wykonane pośród drzew a oświetlenie do zdjęcia powinno pochodzić z Waszych własnych zasobów. Zdjęcie jest niezbędne do ukończenia biegu.

Poniżej mapa z zaznaczonym punktem numer 2. ​​

Zrzut ekranu 2022-11-17 o 19.10.25.png
bottom of page