top of page

Spróbujcie rozszyfrować wiadomość zapisaną w alfabecie Morse'a. Odpowiedź zapiszcie na swojej karcie drużyny. Zachęcamy do chwili autorefleksji po odgadnięciu hasła :)

///.--./.-./--.././-.-./.././-/-./-.--//.--./---/.-../.-/-.-//.--//..---/-----/..---/-----//.-./---/-.-/..-//.--/-.--/-/.--/---/.-./--../-.--/.-..//---/-.-/---/.-../---//...--/....-/..---//-.-/--.//---/-../.--./.-/-../---/.--/-.-/---/--/..-/-./.-/.-../-./-.--/-.-./....///
 

///- rozpoczęcie/zakończenie wypowiedzi
//-zakończenie wyrazu
/-zakończenie litery

images.png
bottom of page