top of page

Spróbujcie rozszyfrować wiadomość zapisaną w alfabecie Morse'a. Dopasujcie jedną z zasad 5R, która najbardziej pasuje do podanej informacji.

///.--./.-./--.././-.-./.././-/-./-.--//.--./---/.-../.-/-.-//.--//..---/-----/..---/-----//.-./---/-.-/..-//.--/-.--/-/.--/---/.-./--../-.--/.-..//---/-.-/---/.-../---//...--/....-/..---//-.-/--.//---/-../.--./.-/-../---/.--/-.-/---/--/..-/-./.-/.-../-./-.--/-.-./....///
 

///- rozpoczęcie/zakończenie wypowiedzi
//-zakończenie wyrazu
/-zakończenie litery

images.png
bottom of page